O blog da biblioteca do CEIP da Ribeira

Catro palabras, catro linguas

 «El mensaje de los poetas, a menudo testigos de excepción de las profundas transformaciones políticas y sociales de la historia, es imperecedero. Sus textos nos invitan a forjar una paz duradera en las conciencias, a replantearnos la relación del hombre con la naturaleza y a fundar un humanismo que se nutra de la singularidad y a la vez de la diversidad de los pueblos. Es una empresa difícil, que exige la participación de todos en escuelas, bibliotecas e instituciones culturales. Como dijo el poeta Tagore, de cuyo nacimiento celebramos este año el sesquicentenario, «mis días se me han ido afinando las cuerdas de mi arpa».».

Mensaxe da Sra. Irina Bokova, Directora Xeral da UNESCO, con motivo do Día Mundial da Poesía, 
21 de marzo de 2011


Mañán mércores, 21 de marzo, é o Día Mundial da Poesía dende que a UNESCO o proclamara en 2001. Non é casualidade que a data coincida co inicio da primavera.

Como outros anos, as bibliotecas catalanas encargaron a un poeta da terra que lles fixera un poema para conmemorar este día. O poema está traducido a 20 linguas da península e doutros países (guaraní, italiano, xaponés, sueco...), mais non ó galego. Ofrecémosvos esta traducción para que poidades disfrutalo na nosa lingua, xunto coas versións en inglés, francés e caló:

Catro palabras
Medio en soños, un anxo
aparéceseme e téntame:
escribe, fai un poema.
Quero sacalo de enriba,
quero durmir o soño dos xustos,
ou o soño dos pecadores,
tanto dá. Quero durmir.
Pero el insiste.
Ten, di: catro palabras:
mundo, país, lingua, amor.
E engade: case
xa che fixen o poema.
Eu dígolle: se escribo mundo,
ben terei que engadir
desastres, fame e guerras.
Se escribo país, xa entro
no territorio tolo
do ser e das pantasmas.
E se escribo lingua, ves?,
a dor  rómpeme a alma.
Non podo escribir máis.
E dime: ti escribe amor
polo mundo e polo país
e por esta lingua
que morre e rómpeche a alma:
verás como aínda podes
facer este e mil poemas.
Narcís Comadira
Traducción: Chus Martínez


Four words
Half in dreams, an angel
appears before me and tempts me:
write, make a poem.
I want to get him off my back,
I want to sleep the sleep of the just,
or the sleep of sinners,
I don’t care which. I want to sleep.
But he insists.
Here you are, he says: four words:
world, country, language, love.
And he adds: I’ve almost
written the poem for you.
I tell him: if I write world,
I’ll be forced to add on
disasters, famine and wars.
If I write country, I’ll be entering
the crazy territory
of human essence and phantoms.
And if I write language, d’you see?
Grief breaks my heart.
I can write nothing more.
And he tells me: just you write love
for the world and for country
and for this language
that is dying and which breaks your heart:
you will see that you can still
make this one and a thousand poems.
Narcís Comadira
Translation: Anna Crowe

Quatre mots
Un ange m’apparaît
comme en rêve et me tente :
écris, fais un poème.
Va-t’en, je veux dormir,
du bon sommeil des justes,
du sommeil des pécheurs,
ça m’est égal. Je veux
dormir. Mais il insiste.
Il dit : tiens, quatre mots :
pays, monde, amour, langue.
Et aussi : ton poème,
le voilà presque écrit.
Je dis : si j’écris monde,
il faudra mettre aussi
désastres, faim et guerre.
Si j’écris pays, j’entre
dans le territoire fou
de l’être et des fantômes.
Si j’écris langue, sais-tu,
cela m’arrache l’âme.
Je ne peux plus écrire.
Il dit : écris amour
du monde et du pays,
de ta langue qui meurt
et qui t’arrache l’âme :
tu vois, tu peux écrire
ce poème et mille autres.

Narcís Comadira
Traduction: Annie Bats


Quate mots
Miei en sònis, un ange
que m’apareish e me tempte:
escriu, hè un poèma.
Me lo voi trèir deth dessús,
voi dromir eth sòn des justi,
o eth sòn des pecadors,
que m’ei parièr. Dromir que voi.
Mès eth qu’insistís.
Tè, ditz: quate mots:
mon, país, lengua, amor.
E hig: lèu
te sò hèt eth poèma.
Jo que li digui: s’escriui mon,
que me i calerà híger
desastres, hame e guèrres.
S’escriui país, qu’entri
en territòri hòl
der èster e des hantaumes.
E s’escriui lengua, ves?,
eth dolor me trinque era anma.
Non pogui escríuer mès.
E me ditz: tu escriu amor
peth mon e peth país
e per aguesta lengua
que se morís e te trinque era anma:
veiràs qu’encara pòs
hèr aguest e mil poèmes.

Narcís Comadira
Revirada: Xavier Gutiérrez


Fotografía do poema de Bécquer atopada aquí.

Ningún comentario: