O blog da biblioteca do CEIP da Ribeira

¡Pra a Habana!

Ilustración de Belén Padrón para a Escolma poética de Rosalía publicada por Faktoría K de Libros

En 1880, Rosalía de Castro escribiu un poema adicado a todos aqueles que tiñan que emigrar, que deixar atrás a súa terra e a súa familia para buscar cartos e vida. Hoxe parece que volvemos coller as maletas e buscar traballo onde o haxa, lonxe.

¡Pra a Habana!
Vendéronlle os bois,
vendéronlle as vacas,
o pote do caldo
i a manta da cama.

Véndéronlle o carro
i as leiras que tiña,
deixárono soio,
coa roupa vestida.

«María, eu son mozo,
pedir non me é dado,
eu vou polo mundo
pra ver de ganalo.

Galicia está probe,
i á Habana me vou...
¡Adios, adios, prendas
do meu corazón!».

Rosalía de Castro, Follas novas, 1880


Ningún comentario: