O blog da biblioteca do CEIP da Ribeira

Blowin' in the wind


How many roads must a man walk down  / Cantas estradas ten que percorrer un home
Before you call him a man?  / antes de que o consideres home?
Yes, ’n’ how many seas must a white dove sail  / E cantos mares debe navegar unha pomba
Before she sleeps in the sand?  / antes de durmir na area?
Yes, ’n’ how many times must the cannonballs fly  / E cantas veces deben voar as balas de canón
Before they’re forever banned?  / antes de que estean prohibidas para sempre?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind  / A resposta, meu amigo, podes oila no vento.
The answer is blowin’ in the wind  / A resposta podes oila no vento.

How many years can a mountain exist  / Cantos anos pode existir unha montaña
Before it’s washed to the sea?  / antes de que desapareza no mar?
Yes, ’n’ how many years can some people exist  / E cantos anos poden existir algunhas persoas
Before they’re allowed to be free?  / antes de que se lles permita ser libres?
Yes, ’n’ how many times can a man turn his head  / E cantas veces pode un home xirar a súa cabeza
Pretending he just doesn’t see?  / finxindo que non ve?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind / A resposta, meu amigo, podes oila no vento.
The answer is blowin’ in the wind  / A resposta podes oila no vento.

How many times must a man look up  / Cantas veces debe un home alzar a vista
Before he can see the sky?  / antes de poder ver o ceo?
Yes, ’n’ how many ears must one man have  / E cantas orellas debe ter un home
Before he can hear people cry?  / antes de que oia a xente chorar?
Yes, ’n’ how many deaths will it take till he knows  / E cantas mortes necesitará ata que saiba
That too many people have died?  / que xa morreu demasiada xente?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind / A resposta, meu amigo, podes oila no vento.
The answer is blowin’ in the wind  / A resposta podes oila no vento.


Copyright © 1962 by Warner Bros. Inc.; renewed 1990 by Special Rider Music
Canción orixinal de Bob Dylan. Traducción de Inés (as broncas, directamente a ela!)

1 comentario:

Xose Antón dixo...

Ains, que ben canta esta rapaza.