O blog da biblioteca do CEIP da Ribeira

Se o mundo fose unha aldea de 100 habitantes...

-Habería 59 persoas asiáticas, 13 africanas, 12 europeas, 10 latinoamericanas, 5 norteamericanas e 1 de Oceanía.

-52 serían mulleres e 48 homes.

-As menores de 18 anos serían 36.

-77 non serían brancas.

-72 non serían cristiás.

-As 6 persoas máis ricas posuirían o 59% da riqueza de toda a aldea e serían, probablemente, as cinco norteamericanas e unha europea.

-80 vivirían en situación de pobreza e 24 sobrevivirían con 1,20 euros ao día. 

-26 serían incapaces de ler, das que 17 serían mulleres e 9, homes.

-19 non terían acceso a auga potable e 43 non terían cuarto de baño.

-Unha persoa morrería este ano e un bebé estaría a piques de nacer. A súa esperanza de vida sería de 65 anos.

-Habería 24 televisores na aldea, nalgunhas vivendas habería 2 e ata 3 aparellos, pero bastante máis da metade dos seus habitantes non tería ningún.

-Só 2 persoas terían educación superior e outra estaría a estudar na universidade.

-Nesta aldea habería 6 computadores.
.

Ningún comentario: