O blog da biblioteca do CEIP da Ribeira

Película: "Figuras ocultas"

    Durante anos, a sede histórica da NASA en Virxinia, contou cun departamento de verdadeiras calculadoras humanas exclusivamente feminino.
A partires da incorporación de traballadoras afroamericanas nos anos coarenta, o departamento de cálculo dividiuse segundo as leis da segregación racial. As matematicas de color víronse relegadas á ala oeste do complexo, lonxe do centro de mando principal. Esta doble discriminación propiciou tamén unha doble invisibilización do papel destas profesionais en hitos como o Proxecto Mercurio, a primeira nave tripulada posta en órbita por Estados Unidos co astronauta John Glenn ao seu mando. Olvido histórico que "Figuras ocultas" pretende subsanar.

Ningún comentario: